Piotr Szczur

[Rec.:] P. Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, transl. by A. Mękarski, Byzantina Lodziensia 26, Łódź 2015
[[Rev.:] P. Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, transl. by A. Mękarski, Byzantina Lodziensia 26, Łódź 2015]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2017
Tom: 37
Numer czasopisma: 68
Strony od-do: 647-651
Dostęp WWW: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox68/Recenzje.pdf