Piotr Szczur

Kościół a jedność. 500-lecie reformacji
[The Church and Unity. 500th Anniversary of the Reformation]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół a jedność. 500-lecie reformacji
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Katedra Eklezjologii