dr Piotr Steinbrich
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.steinbrich_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1770-5395