Piotr Steinbrich
Instytut Filologii Angielskiej
Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego
Office Hours
Tuesday 13.40-14.10
Wednesday 13.10-14.10
Room 940/941
or by appointment
piotr.steinbrich@gmail.com

 

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2012 16:52