Piotr Rubaj

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu
  [w:] Ekonomista
 • Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
  [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • 2019

 • Koncepcja elastycznego euro Josepha E.Stiglitza jako potencjalny sposób na reformę europejskiej strefy walutowej
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Emerging Myanmar - From Regime to Reforms
  [Myanmar na drodze do rozwoju - od reżimu do reform]

  [w:] Management and economics research journal
 • Handel międzynarodowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju
  [w:] Ekonomia Międzynarodowa

 • Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2017

  2016
  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2015

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2014

  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Organizacja konferencji krajowej  2013


  2012
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2011

  2010
  2009  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2007


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2003