2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018
2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

 • Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski
 • Stan badań nad demografią Lubelszczyzny w XVI-XIX wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski
 • Badania demograficzne nad ludźmi starymi w Lubelskiem w świetle metryk zgonów (wybrane aspekty). Część I, Kurów (1698-1825)
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2014
  Nagroda wewnętrzna


  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2012  Hasło encyklopedyczne  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym  2011

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2010


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • redaktor
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2008  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2001