dr hab. Piotr Rachwał
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.rachwal_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1903-4115