2015

Prace licencjackie
  • Biczownicy na ziemiach polskich na podstawie "Roczników" Jana Długosza
  • Duchowość na terenach Mongolii na podstawie „Opisania świata” Marco Polo i współczesnych badań etnograficznych
  • Postać i wizje Weroniki z Krakowa w świetle ,,Roczników" Jana Długosza oraz na wybranych przykładach literatury staropolskiej.
  • Polska Jagiellonów wobec Turcji na podstawie "Roczników" Jana Długosza z lat 1386-1480.

2013

Prace licencjackie
  • Problem kamiennych wyobrażeń bóstw pogańskich w dorzeczu Bugu i Narwii
  • Problem wojny w ''Powieści minionych lat'' i w ''Kronice Polski Anonima tzw. Galla''.