dr hab. Piotr Plisiecki
adiunkt - Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.plisiecki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0879-3717