20212020

 • New Personalistic Philosophy Based on Hans Eduard Hengstenberg's Interpretation of Max Scheler's System
  [Nowa filozofia personalistyczna na bazie interpretacji systemu Maxa Schelera w myśli Hansa Eduarda Hengstenberga]

  [w:] Verbum Vitae
 • A New Personalistic Philosophy Based on Hans Eduard Hengstenberg's Interpretation of Max Scheler's System
  [Nowy personalizm w ujęciu Hansa Eduarda Hengstenberga interpretacji systemu Maxa Schelera ]

  [w:] Verbum Vitae
 • Kartezjańskie wyzwanie metafizycznego ujęcia człowieka jako osoby w świetle "Individuals" P.F. Strawsona
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

 • 2016

 • Kultur und Wissenschaft. Die Frage nach der Exaktheit der kulturwissenschaftlichen Forschung
  [Kultura i nauka. Pytanie o naukowość badań kulturoznawczych]

  [w:] ANTHROPOS

 • 2015
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja działu czasopisma naukowego

  2012  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2011

 • Towarzystwo Naukowe KUL

 • 2007

 • Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej