20202016

 • Kultur und Wissenschaft. Die Frage nach der Exaktheit der kulturwissenschaftlichen Forschung
  [Kultura i nauka. Pytanie o naukowość badań kulturoznawczych]

  [w:] ANTHROPOS

 • 2015
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja działu czasopisma naukowego

  2012

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2011

 • Towarzystwo Naukowe KUL

 • 2007

 • Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej