Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
adiunkt - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.pasterczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5061-6458