doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii w Polsce

 

 

 

Wykształcenie

 

 • 1987-93 studia na Wydziale Teologii KUL
 • 1991 stypendium językowe GFPS w Fryburgu Bryzgowijskim
 • 1992 stypendium naukowe GFPS w Moguncji
 • 1993 praca magisterska z teologii dogmatycznej pod kierownictwem ks. prof. Czesława Bartnika: Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein
 • 1995-1997 studia filozofii w International Academy of Philosophy w Liechtenstein
 • 1997 praca magisterska z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta: Der Persnonenbegriff bei Hans-Eduard Hengstenberg
 • 1997-2003 studia filozofii i teologii na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bryzgowijskim
 • 2001 praca doktorska w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake: Theologie des kirchlichen Amtes
 • 2004 praca doktorska z filozofii pod kierownictwem prof. Günthera Figala: Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos
 • 2018 habilitacja na podstawie pracy U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy

 

Profil naukowy

 

 • filozofia antyczna, fenomenologia, hermeneutyka

 

Profil badawczy

 

 • antropologia antyczna oparta na platońskiej teorii duszy oraz jej aplikacje w pismach Arystotelesa, w stoickich i perypatetyckich szkołach późnego Antyku, a także w myśli średniowiecznej
 • antropologia kulturowa skoncentrowana na pojęciu mechanizmu mimetycznego i teorii kozła ofiarnego (René Girard)
 • hermeneutyka w świetle kwestii naukowości wiedzy humanistycznej (Platon, Gadamer)
 • hermeneutyczna fenomenologia wywodząca rozumienie bytu oraz bycia z relacji między człowiekiem a światem (Martin Heidegger)
 • antyczna geneza teorii ludzkiej woli w odniesieniu do tekstów Platona, Arystotelesa, Epikteta i Augustyna

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019 11:35