doktor, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii w Polsce

 

 

 

Wykształcenie

 

  • 1987-93 studia na Wydziale Teologii KUL
  • 1991 stypendium językowe GFPS w Fryburgu Bryzgowijskim
  • 1992 stypendium naukowe GFPS w Moguncji
  • 1993 praca magisterska z teologii dogmatycznej pod kierownictwem ks. prof. Czesława Bartnika: Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein
  • 1995-1997 studia filozofii w International Academy of Philosophy w Liechtenstein
  • 1997 praca magisterska z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta: Der Persnonenbegriff bei Hans-Eduard Hengstenberg
  • 1997-2003 studia filozofii i teologii na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bryzgowijskim
  • 2001 praca doktorska w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake: Theologie des kirchlichen Amtes
  • 2004 praca doktorska z filozofii pod kierownictwem prof. Günthera Figala: Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos

 

Profil naukowy

 

  • filozofia antyczna, fenomenologia, hermeneutyka
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016 20:08