Innowacyjna platforma testów neuro-psychogenetycznych do analizy struktury odporności na stres u menadżerów
[Innovative platform of neuro-psychogenetic tests to analyze managers’ stress resilience structure.]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCBiR

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii