Social percepción: En la trapa de las etiquetas
[Social perception: labeling ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Społeczna percepcja osób z upośledzeniem niepełnosprawnych i ich rodzin
Współautorzy: dr Mariusz Wołońciej
Miejsce: Santo Domingo