Poczucie sensu życia a poczucie zagrożenia u osób pracujących w zawodach wysokiego ryzyka
[The meaning of life and the feeling of threat in high risk occupations                                ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości
Współautorzy: dr Mariusz Wołońciej
Miejsce: Lublin