Psychologiczno-fenomenologiczne konsekwencje schematyzacji szczęścia a system wartości
[Psychological and phenomenological consequences schematisation of happiness and value system]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Człowiek w poszukiwaniu szczęścia
Miejsce: Lublin