Przekonania dotyczące procesu samoleczenia oraz czynniki ryzyka
[Beliefs about the process of self-healing and risk factors]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Postępy psychosomatyki i psychoterapii
Współautorzy: Izabela Mamcarz
Miejsce: Warszawa