Trauma egzystencjalna jako doświadczenie wielowymiarowe
[Existential Trauma as a multi-dimensional experience]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nauka wobec religijności i duchowości człowieka
Współautorzy: mgr Izabela Mamcarz
Miejsce: Gdańsk
Nazwa jednostki: Instytut Psychologii UG