Strukturalna analiza właściwości podmiotowych w kontekście atrybucji oraz addytywności sytuacji traumatycznych
[Structural analysis of the properties of the symptoms in the context of attribution and additivity traumatic situation]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Interpersonalna trauma : mechanizmy i konsekwencje
Redaktorzy: Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska
Strony od-do: 77-89