Duchowość w psychoterapii - analiza egzystencjalno-fenomenologiczna dręczeń diabelskich
[Spirituality in psychotherapy]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nauka wobec religijności i duchowości człowieka
Miejsce: Gdańsk