Staż dla studenta kierunku administracji KUL - start do dobrej pracy
[INTERNSHIP FOR A STUDENT OF KUL ADMINISTRATION - START TO A GOOD JOB]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR