Psychologiczne uwarunkowania fitnessu duchowego a gotowość do podejmowania zachowań ryzykownych u kierowców. Badania pilotażowe
[Psychological correlates of spiritual fitness and drivers risky behaviors. Pilot study. ]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

Nazwa jednostki: Instytut Psychologii