Psychologia transportu : psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
[Psychology of transport: psychological aspects of transport safety]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2018