Metody komputerowe w badaniach psychologicznych kierowców
[Computer methods in psychological driver's research ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Bartosz Adamski
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Psychologia transportu. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
Redaktorzy: Piotr Mamcarz
Strony od-do: 210-222