2022

Prace magisterskie
 • Wpływ zrozumiałości komunikatu językowego na strategie przetwarzania twarzy
 • Wpływ utrzymywania kontaktu wzrokowego na dokładność interoceptywną

2021

Prace licencjackie
 • Wpływ analitycznego i intuicyjnego myślenia na reakcję skórno-galwaniczną – teorie podwójnego procesu a hipoteza markerów somatycznych
 • Wpływ różnych gatunków muzycznych na zapamiętywanie bodźców wizualnych
 • Wpływ komunikatu o konsekwencji udostępniania fake newsów na ich rozpowszechnianie i ocenę ich wiarygodności
 • Wpływ stopnia percepcyjnej płynności na decyzje pamięciowe
 • "Wpływ obecności smartfona na efekt wyczerpywania ego."
 • Wpływ bodźców torujących myślenie analityczne na częstość występowania błędu konfirmacji.
Prace magisterskie
 • Wpływ rotacji twarzy na ocenę ich atrakcyjności
 • Wpływ długości list do zapamiętywania na percepcyjną dostępność fałszywych wspomnień
 • Rola afektu i procesów metapoznawczych w rozwiązywaniu problemów poprzez wgląd
 • Wpływ poziomu przetwarzania i stopnia percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień
 • Wpływ globalnego i lokalnego przetwarzania wzrokowego oraz rodzaju informacji wzrokowej na ocenę rozszerzania marek
 • Różnice we wzorcach aktywności mózgowej podczas przywoływania znanych i tworzenia nowych wyobrażeń ruchowych
 • Wpływ kolorystyki reklam oraz ich zgodności z treścią stron internetowych na zapamiętywanie i postawy wobec reklam
 • Wpływ powiązania i przyległości zadań na efektywność wielozadaniowości medialnej
 • Neuronalne korelaty kierunku i siły wyobrażonego ruchu dłoni
 • Wpływ czynników kulturowych na behawioralne wskaźniki selektywnej uwagi wzrokowej
 • Uwarunkowania asymetrii uwagi jawnej: celowość wykonania zadania sakadowego, czas poświęcony na zadanie i subiektywny poziom zmęczenia

2020

Prace magisterskie
 • Wpływ informacji dotyczącej zażywania narkotyków przez artystę na ocenę estetyczną jego obrazów w zależności od osobowości widza