2020
20192018

 • The Effects of Arousal and Approach Motivated Positive Affect on Cognitive Control. An ERP Study
  [Efekty pobudzenia, motywacji do zbliżania się i pozytywnego afektu na kontrolę poznawczą. Badania ERP]

  [w:] Frontiers in Human Neuroscience
 • Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots
  [Efekty wskazówek dezorientacji przestrzennej w zachowaniu wzrokowym u pilotów i nie-pilotów]

  [w:] Cognition Technology & Work
 • Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Effect on Flight Performance
  [Efekty selektywnej uwagi słuchowej oraz wskazówek dezorientacji przestrzennej w wykonaniu zadania pilotażu]

  [w:] Aerospace Medicine and Human Performance
 • Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator
  [Uwaga selektywna i pamięć robocza w warunkach dezorientacji przestrzennej w symulatoze lotu]

  [w:] The International Journal of Aerospace Psychology
 • Problematic Video Gaming and Problematic Internet Use Among Polish Young Adults
  [Problematyczne korzystanie z gier komputerowych i Internetu przez polskich młodych dorosłych]

  [w:] Cyberpsychology Behavior and Social Networking


 • 2017
  2016
  2015
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2014
  2013
  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2010

  2009
  2008

 • False memories. The influence of script and suggestion.
  [Fałszywe wspomnienia. Wpływ skryptu i sugestii.]


 • 2006

 • Mindfulness or mindlessness? The influence of state of mind on the creation of false memories.
  [Refleksyjność czy bezrefleksyjność? Wpływ stanu umysłu na powstawanie fałszywych wspomnień.]