2020

Prace licencjackie
 • Marketing małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Składnica Towarów Różnych
 • Promocja usług turystycznych na przykładzie wybranej firmy turystycznej
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładu Produkcji Leków SP. Z O.O.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie PZU S.A
 • Marketing w działalności koncernu Carlsberg na Ukrainie
 • Marketing spożywczy na przykładzie przedsiębiorstwa Mondelez Polska Production sp. z o.o.
 • Promowanie wizerunku marki w social mediach na przykładzie firmy Słomka Studio
 • Reklama jako element marketingu w działalności koncernów motoryzacyjnych
 • Marketing sportowy na przykładzie reprezentacji Polski w piłce nożnej
Prace magisterskie
 • Obecność firm transnarodowych w Polsce po 1989 roku
 • Warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
 • Marketing terytorialny na przykładzie miasta Biała Podlaska
 • Cło we współczesnej gospodarce światowej
 • Marketing internetowy jako narzędzie promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w Polsce
 • Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec po 1989 roku
 • Marketing terytorialny na przykładzie gminy Parczew
 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy europejskich
 • Wykorzystywanie nowych technologii w komunikacji marketingowej na przykładzie wybranych drogerii w Polsce
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Tendencje w polskim handlu zagranicznym żywnością od początku XXI wieku