Wykształcenie:

1988-1993 studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

- praca magisterska nt. „Polski lollard czy husyta? Spór o herezję mistrza Andrzeja Gałki z Dobczyna", napisana pod kierunkiem s. prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej (II Nagroda przyznana  przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Konkursie im. S. Herbsta)

 

1992-1993 studia historyczne w History Department, Central European University w Budapeszcie

- praca magisterska nt. „Heretics in the Christian Society. A Study in the Concept of Heresy in Medieval Poland", napisana pd kierunkiem prof. Gábora Klániczay'a

 

1993-1997 studia doktoranckie w Instytucie Historii KUL

- praca doktorska nt. „Husyci w piętnastowiecznej Polsce" (Promotor: s. prof. dr hab. Urszula Borkowska)

 

1994-1995 visiting graduate student w University of Oxford (New College)

2007 kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

Praca:

 • wykładowca w Studium Kultury i Języka Polskiego KUL (od 1993)
 • koordynator projektów badawczych w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (1993-1995)
 • asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1995-1998)
 • wykładowca w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym OO. Dominikanów w Krakowie (1999-2000)
 • adiunkt w Instytucie Historii KUL (1998-2009)
 • profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii KUL (od 2009)

 

Stypendia:

 • Soros Foundation/UK Foreign and Commonwealth Office Fellowship w University of Oxford (wrzesień 1994-czerwiec 1995)
 • Institut für europäische Geschichte, Mainz (sierpień-wrzesień 1998)
 • Andrew W. Mellon Fellowship w Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (czerwiec-sierpień 1999)
 • CEEPUS - Univerzita Karlova w Pradze (maj 2001)
 • Katholieke Universiteit Leuven (kwiecień-czerwiec 2002)
 • Senior Fulbright Grant, visiting professor w Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan (styczeń-maj 2003)
 • CEEPUS - Uniwersytet w Zagrzebiu (czerwiec 2004)
 • Institut catholique w Paryżu (wrzesień 2005)
 • ERASMUS - Univerzita Karlova w Pradze (czerwiec 2006)
 • Katholieke Universiteit Leuven (czerwiec 2007)
 • National Endowment for Humanities, research fellow w Center for Medieval and Renaissance Studies, Saint Louis University, St. Louis, Missouri (luty-marzec 2007)
 • ERASMUS - Katholieke Universiteit Leuven (marzec 2009)
 • ERASMUS - Universiteit Utrecht (maj 2009)
 • ERASMUS - Univerzita Karlova w Pradze (marzec 2010)
 • ERASMUS - Central European University w Budapeszcie (marzec 2011)
 • Katholieke Universiteit Leuven (październik 2011)
 • ERASMUS -  Universiteit Utrecht (kwiecień 2013)
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013 21:33