2022
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2021

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji
Członkostwo w komitecie lub komisji


Odznaczenie krajowe resortowe


2020Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCNTworzenie programu studiów


2019


2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł w czasopiśmie

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznymWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Udział w konferencji krajowej


2015
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieKierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2014


Książka naukowa recenzowana
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne
2012
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie