Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.kaleta_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6159-0997