Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
profesor KUL - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.kaleta_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6159-0997