Paulina Byzdra-Kusz

2021Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2020

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Działalność odczytowa


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Tłumaczenie artykułu naukowego


201420132012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2010