• Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Prorektor (od 2013-12-12 do 2016-08-31)
  • Pełnomocnik Rektora (od 2012-09-01 do 2013-12-11)
  • Kierownik Katedry (od 2009-10-01 do 2019-09-30)
  • Dyrektor Instytutu (od 2009-09-01 do 2012-08-31)