dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pablo.de-la-fuente-de-pablo_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5893-2308