2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Członkostwo w komitecie lub komisji


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Członkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013Redakcja działu czasopisma naukowego
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2011
2010

 • Stereotypizacja wizerunku kobiety we współczesnej prasie masowej w Polsce
 • Elementy naturalizmu we współczesnej polskiej prasie masowej

 • 2009

 • Agresja werbalna jako narzędzie komunikacji we współczesnej polskiej prasie
 • Polska prasa masowa a zagrożenia wynikające z voyeuryzmu medialnego
 • Ekshibicjoniści polskiej sceny politycznej
 • Zjawisko voyeuryzmu medialnego jako element obligatoryjny polskich tabloidów

 • 2008

 • Voyeuryzm medialny nową strategią w komunikacji masowej
 • Problem voyeuryzmu medialnego w kontekście polskiej prasy masowej

 • Udział w konferencji krajowej


  2007


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  1999


  Recenzja naukowa w czasopiśmie