dr Olga Białek-Szwed
adiunkt - Katedra Kultury Medialnej
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: olga.bialek-szwed_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5702-4458