Natalia Turkiewicz

Dr Natalia Turkiewicz (ur. 1989), asystent. Studia historyczne na KUL ukończyła w 2013 r. na podstawie pracy pt. Ludność parafii Teratyn w latach 1948-2008, napisanej na seminarium magisterskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Wąsowicza. W tym samym roku uzyskała stopień magistra filologii klasycznej na podstawie pracy pt. Virtutes kobiece w pierwszej dekadzie Ab Urbe condita Liwiusza, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Dziuby. Oba kierunki ukończyła z rozszerzeniem o specjalizację pedagogiczną. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie rozprawy pt. Computus chirometralis Jana z Głogowa. Studium chronologii technicznej z przekładem i komentarzem napisanej pod kierunkiem prof. H. Wąsowicza, a w 2019 r. – stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. Obraz wszechświata w pismach Izydora z Sewilli, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu chronologii i komputystyki średniowiecznej i nowożytnej, kosmologii starożytnej i średniowiecznej oraz demografii historycznej. Podczas studiów magisterskich i doktorskich brała udział w pracach translatorskich i wydawniczych kilku publikacji dotyczących rachuby czasu i kosmografii (m.in. Beda Czcigodny. Natura wszechświataCzas i jego rodzaje i Rachuba czasu, Lublin 2015 i Amalariusz z Metzu, Dzieła I. Święte obrzędy Kościoła, Lublin 2016).

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 13:20