Natalia Turkiewicz
dr Natalia Turkiewicz
Adiunkt - Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: natalia.turkiewicz_anti_spam@kul.pl