dr Natalia Turkiewicz
Samodzielny referent - Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: natalia.turkiewicz_usun_to@kul.pl