Monika Walczak

2018

Prace magisterskie
  • Status metodologiczny anglo-amerykańskich Visual Culture Studies

2016

Prace magisterskie
  • Pojęcie performansu. Analiza semiotyczna.

2015

Prace magisterskie
  • Symbolizm Ernsta Cassirera

2012

Prace licencjackie
  • Józefa Herbuta semiotyczna charakterystyka języka religijnego