Monika Walczak

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017

 • The Means-End Rationality and Constitutive Elements of Action
  [Racjonalność typu środki-cel a konstytutywne elementy działania]

  [w:] Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2016
  2015  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2014

 • Intersubiektywny charakter wglądu i język. Stanowisko Bernarda J.F. Lonergana (1904-1984)

 • 2012  Hasło encyklopedyczne


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2010


  Książka naukowa recenzowana


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2006
  2005


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2002

 • Dwudzieste dziewiąte, doroczne Warsztaty Lonerganowskie. Moralność badań: pamięci 9/11/01
  [w:] Ruch Filozoficzny
 • Międzynarodowy Kongres Hermeneutyki Between the Human and the Divine: Philosophical and Theological Hermeneutics, 5-10 maj 2002 r.
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2001

 • Nośniki racjonalności naukowej
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

 • 1998

 • Algorytmizowalność reguł heurystycznych. (Trudności z algorytmizowaniem odkryć naukowych)
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

 • 1996

 • Racjonalność kontekstu odkrycia naukowego
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • Racjonalność (resp. nieracjonalność, irracjonalność) odkryć naukowych
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa