Ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie filologii romańskiej, specjalność: iberystyka w 2002 roku. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Czterokrotnie była stypendystką Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii:

 

  • Curso de lengua y cultura españolas (Santander, 2006);
  • Curso de metodología y didáctica del español (Salamanca, 2010);
  • Curso superior para profesores de español (Salamanca, 2015);
  • Creación de materiales didácticos a través del uso de las TIC en el aula de ELE (UIMP, Santander, 2020).

           

Współpracowała z Kuratorium Oświaty w Lublinie i LSCDN w Lublinie jako autor zadań na konkurs gimnazjalny z języka hiszpańskiego. Współpracowała również z CKE w Warszawie jako komentator zadań maturalnych z języka hiszpańskiego. Od 2009 roku współpracuje z International Baccalaureate Organization jako egzaminator w zakresie języka hiszpańskiego.

 

Tematyka zainteresowań naukowych i badawczych:

  • dydaktyka języka hiszpańskiego,
  • kształcenie kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli,
  • kompetencja kulturowa w dydaktyce języka hiszpańskiego jako języka obcego.
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020 21:33