20212020Odznaczenie krajowe państwowe


2019


Udział w konferencji międzynarodowej


2018
2017
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Organizacja konkursów i olimpiad


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015Udział w konferencji krajowej
Usługi eksperckie w kraju


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu


2014


Udział w konferencji międzynarodowej


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR2013

  • Lubelski Festiwal Nauki- Wykład Nobliści Ameryki Łacińskiej