2022

Prace licencjackie
  • Analiza zagrożeń występowania patogennych bakterii z rzędu Enterobacterales: Salmonella i Shigella, izolowanych z wybranych ptaków wędrownych występujących w Polsce.
  • Analiza antybiotykooporności komensalnych Escherichia coli izolowanych od ptaków żyjących na wolności jako rezerwuar odzwierzęcego odpornego patogenu.
  • Ocena potencjału odzwierzęcej zakaźności Staphylococcus aureus MRSA i Pseudomonas aeruginosa występujących wśród ptaków wędrownych zamieszkujących różne środowiska w Polsce.
  • Porównanie odzwierzęcego potencjału zakaźności wybranych mikroorganizmów izolowanych z kału ptaków bytujących w warunkach naturalnych i na wysypisku śmieci.