dr Monika Jach
adiunkt - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: monika.jach_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4932-3260