Monika Elżbieta Jach absolwentka: Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Biotechnologia (5-letnie, stacjonarne) ze stopniem magister biotechnologii;  a także Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, kierunek: Informatyka w Zarządzaniu. W 2011 r. obroniła doktorat, tytuł rozprawy doktorskiej „Asf1- drożdżowy induktor apoptozy jako modulator aktywności kinazy białkowej CK2” wykonywanej w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Szyszka, uzyskując tytuł: doktor nauk biologicznych.

Od 2003 r. współpracuje z Katedrą Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowaną przez Prof. dr hab. Ryszarda Szyszkę, od 2012 r. zatrudniona na etacie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia z Mikrobiologii Medycznej, Mikrobiologii Przemysłowej oraz Systemów Zapewnienia Jakości.

 

Wybrane publikacje:

  1. Sajnaga E., Jach M.E. (2020) Bradyrhizobia associated with Laburnum anagyroides, an exotic legume grown in Poland. Symbiosis DOI: 10.1007/s13199-020-00668-x
  2. Jach M.E., Baj T., Juda M. et al. (2020) Statistical evaluation of growth parameters in biofuel waste as a culture medium for improved production of single cell protein and amino acids by Yarrowia lipolytica. AMB Expr 10, 35. https://doi.org/10.1186/s13568-020-00968-x
  3. Jach M.E., Serefko A. (2020) Role of natural agents in Management of diabetes (Chapter 10) Part IV Diverse applications of herbal medicines. In: Promising drug molecules of natural origin, Apple Academic Press.
  4. Jach, M.E., Masłyk, M., Juda, M. et al. (2018) Vitamin B12-Enriched Yarrowia lipolytica Biomass Obtained from Biofuel Waste. Waste Biomass Valor 11(5), 1711-1716 https://doi.org/10.1007/s12649-018-0521-5
  5. Jach M.E., Serefko A. (2018) Nutritional yeast biomass: characterisation and application (Chapter 9). Section 3: Nutritional aspects. In: Diet, Microbiome and Health, Volume 11, 1st ed. Editors: Grumezescu A., Holban A.M. Paperback ISBN: 9780128114407, Academic Press, Series: Handbook of Food Bioengineering.
  6. Jach M.E., Sajnaga E., Świder R. et. al. (2017) Yarrowia lipolytica grown on biofuel waste as a source of single cell protein and essential amino acids for human diet. Saudi J Med Pharm Sci 3(12), 1344-1351.
  7. Grzegorczyk A, Jach M.E., Malm A. (2016) Antibacterial activity of Lactobacillus rhamnosus. Modern Achievements Of Pharmaceutical Technology And Biotechnology 615.1: 14-17.
  8. Jach M.E, Serefko A., Sajnaga E. et al. (2015). Dietary supplements based on the yeast biomass. Curr Top Nutraceutical Res 13: 83-88.

 

Konsultacje / Consultations:

poniedziałek / Monday 13.20-14.05

wtorek / Tuesday 14.10-14.55

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 12:37