Monika Elżbieta Jach absolwentka: Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Biotechnologia (5-letnie, stacjonarne) ze stop

niem magister biotechnologii;  a także Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, kierunek: Informatyka w Zarządzaniu. W 2011 r. obroniła doktorat, tytuł rozprawy doktorskiej „Asf1- drożdżowy induktor apoptozy jako modulator aktywności kinazy białkowej CK2” wykonywanej w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Szyszka, uzyskując tytuł: doktor nauk biologicznych.

Przez 15 lat etatowy pracownik firm farmaceutycznych.  Przez pierwsze 7 lat pracy w przemyśle związana z Działem Kontroli Jakości jako analityk laboratoryjny w laboratoriach: mikrobiologicznym, serologicznym i biochemicznym. Przeprowadzała badania mikrobiologiczne i analizy enzymatyczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badania trwałości oraz prowadziła hodowle tkankowe. Przez kolejne lata związana z działami badań i rozwoju gdzie zajmowała się przede wszystkim opracowywaniem i rejestracją nowych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, a także ich wdrażaniem do produkcji i udoskonalaniem. Głównym obszarem jej zainteresowania i badań są produkty probiotyczne przygotowywane w różnych postaciach, a także wykorzystanie mikroorganizmów, zwłaszcza drożdży, w żywieniu ludzi i zwierząt. Zajmowała się także monitorowaniem i administrowaniem badań klinicznych. Od 2003 r. współpracuje z Katedrą Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowaną przez Prof. dr hab. Ryszarda Szyszkę, od 2012 r. zatrudniona na etacie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia z Mikrobiologii Medycznej oraz Systemów Zapewnienia Jakością.

 

Wybrane publikacje:

  1. Jach M.E., Masłyk M., Juda M., Sajnaga E., Malm A. (2018) Vitamin B12-enriched Yarrowia lipolytica biomass obtained from biofuel waste. Waste and Biomass Valorization, doi: 10.1007/s12649-018-0521-5
  2. Jach M.E., Serefko A. (2018) Nutritional yeast biomass: characterisation and application (Chapter 9). Section 3: Nutritional aspects. In: Diet, Microbiome and Health, Volume 11, 1st ed. Editors: Alexandru Grumezescu Alina Maria Holban Paperback ISBN: 9780128114407, Academic Press, Series: Handbook of Food Bioengineering.
  3. Jach M.E. et. al. (2017) Yarrowia lipolytica grown on biofuel waste as a source of single cell protein and essential amino acids for human diet. Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. 3(12), 1344-1351.
  4. Grzegorczyk A, Jach M.E., Malm A. (2016) Antibacterial activity of Lactobacillus rhamnosus. Modern Achievements Of Pharmaceutical Technology And Biotechnology 615.1: 14-17.
  5. Jach M.E, A. Serefko , E. Sajnaga , E. Kozak , E. Poleszak and A. Malm (2015). Dietary supplements based on the yeast biomass. Current Topics in Nutraceutical Research 13: 83-88.

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019 09:54