Monika Elżbieta Jach absolwentka: Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Biotechnologia (5-letnie, stacjonarne) ze stopniem magister biotechnologii;  a także Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, kierunek: Informatyka w Zarządzaniu. W 2011 r. obroniła doktorat, tytuł rozprawy doktorskiej „Asf1- drożdżowy induktor apoptozy jako modulator aktywności kinazy białkowej CK2” wykonywanej w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Szyszka, uzyskując tytuł: doktor nauk biologicznych.

Od 2003 r. współpracuje z Katedrą Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowaną przez Prof. dr hab. Ryszarda Szyszkę, od 2012 r. zatrudniona na etacie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia z Mikrobiologii Medycznej oraz Systemów Zapewnienia Jakością.

 

Wybrane publikacje:

  1. Jach M.E., Serefko A. (2019) Role of natural agents in Management of diabetes (Chapter 10) Part IV Diverse applications of herbal medicines. In: Promising drug molecules of natural origin, Apple Academic Press.
  2. Jach M.E., Masłyk M., Juda M., Sajnaga E., Malm A. (2018) Vitamin B12-enriched Yarrowia lipolytica biomass obtained from biofuel waste. Waste and Biomass Valorization, doi: 10.1007/s12649-018-0521-5
  3. Jach M.E., Serefko A. (2018) Nutritional yeast biomass: characterisation and application (Chapter 9). Section 3: Nutritional aspects. In: Diet, Microbiome and Health, Volume 11, 1st ed. Editors: Grumezescu A., Holban A.M. Paperback ISBN: 9780128114407, Academic Press, Series: Handbook of Food Bioengineering.
  4. Jach M.E. et. al. (2017) Yarrowia lipolytica grown on biofuel waste as a source of single cell protein and essential amino acids for human diet. Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. 3(12), 1344-1351.
  5. Grzegorczyk A, Jach M.E., Malm A. (2016) Antibacterial activity of Lactobacillus rhamnosus. Modern Achievements Of Pharmaceutical Technology And Biotechnology 615.1: 14-17.
  6. Jach M.E, A. Serefko , E. Sajnaga , E. Kozak , E. Poleszak and A. Malm (2015). Dietary supplements based on the yeast biomass. Current Topics in Nutraceutical Research 13: 83-88.

 

 

Konsultacje / Consultations:

poniedziałek / Monday 13.20-14.10

czwartek / Thursday 13.20-14.10

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019 10:19