2021


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2020Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2019


Książka naukowa recenzowana
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejStaż finansowany ze środków krajowych


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejUdział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie
Udział w dyskusji panelowej na konferencjiOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju2017
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Odznaczenie krajowe państwowe2016

Rozdział w książce popularnonaukowejCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
    [w:] Wrocławski Przegląd TeologicznyRecenzja w przewodzie doktorskim
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczneArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmieTłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnymProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim

Udział w konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
2010

Redakcja naczelna publikacji naukowej


2009


Książka naukowa recenzowanaArtykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowychOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2006Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2005Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Tłumaczenie rozdziału książki naukowejCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2002Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


2000


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow