2018

Rozprawy doktorskie
 • Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1788-1939

2012

Prace licencjackie
 • Rząd RP na uchodźstwie wobec terroru niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie
 • Niemieckie wysiedlenie ludności polskiej w okresie II wojny światowej na przykładzie powiatu zamojskiego
 • Akcja "Wisła" na terenie ziemi lubaczowskiej
 • Obraz kobiet w Powstaniu Warszawskim.
 • Udział i rola Lecha Wałęsy w strajkach sierpniowych.
 • Uprowadzenie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki w świetle literatury historycznej i publicystyki.
 • Szkolnictwo żydowskie w Lublinie w Dwudziestoleciu Międzywojennym
 • Marszałek Bernard Law Montgomery w pamiętnikach i wspomnieniach wybranych oficerów alianckich.
 • Wizyty dygnitarzy komunistycznych w PRL w latach 1980-1985
 • Bitwa na Porytowym Wzgórzu w świetle wspomnień i opracowań.
 • Więzienie w Rotundzie Zamojskiej w latach 1939-1944.
 • Strajk w WSK Świdnik w lipcu 1980 roku
 • Eksperymenty pseudomedyczne na więźniarkach w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
Prace magisterskie
 • Potencjał militarny Francji w świetle międzywojennych periodyków wojskowych
 • Narodowe Siły Zbrojne na Kielecczyźnie w latach 1944-1945
 • Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w latach 1949 - 1974.
 • Trzecia Rzesza na łamach tygodnika "Myśl Narodowa" (1933-39)
 • Wybory 4 czerwca 1989 roku na Lubelszczyźnie w świetle lokalnej prasy [Sztandar Ludu, Kurier Lubelski]
 • Odział partyzancki Adama Kusza ps. "Adam", "Garbaty" w latach 1946- 1950.