dr hab. Mirosław Piotrowski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Najnowszej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.piotrowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1517-0128