[Rec.:] Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014
[[Rev.:] Rafał Stobiecki, Polish historians in view of challenges of the 20th century, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)
Rok wydania: 2014
Tom: 12
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 147-152