Wokół tematów tabu. Postaci i problemy nieobecne na łamach "Zeszytów Historycznych"
[The territories of taboo. Authors and problems not discussed on "Zeszyty Historyczne"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza
Miejsce: Lublin, Warszawa
Nazwa jednostki: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Literacki Fundacja Kultury Paryskiej