Henryka Paszkiewicza spojrzenie na Moskwę i Rosję
[Henryk Paszkiewicz on Moscow' and Russian History]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia
Miejsce: Lublin, Łódź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Średniowiecznej, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii