wykład prof. Leskinen
[Prof. Maria Leskinen' lecture entitled: The evolution of the stereotype of Poles in Russia: XVII-XIXth Cent.]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Instytut Historii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II