OPus 5, projekt: Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie
[European Neighbourhood Policy: ]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Nauki