Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Rocznika IESW
[Editor in chief of IESW Yearly]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)